خوش آمدید


دریافت فایل ها
برای دریافت فایل اطلاعات خدمات قابل ارایه، گروه بندی آزمایش ها و فرم های تخصصی، به بخش دستورکارها و فرم ها در وب سایت آزمایشگاه مرکزی دانشگاه مراجعه نمایید.

توجه: تحویل فرم تخصصی کامل شده در هنگام تحویل نمونه ضروری است.


ورود به سامانه

ثبت نام حقیقی ثبت نام حقوقی (شرکتی)

براي مشاهده بهتر سايت از مرورگر فاير فاكس و یا گوگل کروم استفاده نمائيد